Hoe gaat de school met pesten om?

Pesten op school is een groot probleem voor kinderen die ermee te maken hebben. De meesters en juffen nemen signalen heel serieus. Op St. Jozefschool is een pestprotocol aanwezig waarin leerkrachten alle maatregelen kunnen vinden om het pesten tegen te gaan.

Het protocol is een verklaring van vertegenwoordigers van de school en de ouders/verzorgers, waarin men heeft afgesproken dat pestgedrag op school niet wordt geaccepteerd, en vervolgens dat het pesten op een bepaalde manier wordt aangepakt. We doen onze best om alle kinderen een veilig gevoel te geven in de klas. Dit betekent dat wij stelling nemen tegen pestgedrag en concrete maatregelen treffen bij voorkomend pestgedrag. Ouders mogen het pestprotocol ook inzien en ligt ter inzage bij de directeur van de school.