Kwaliteit

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam biedt haar leerlingen onderwijs van hoge kwaliteit. Dit doen wij via al onze scholen. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze leerkrachten, begeleiders en onderwijsondersteunend personeel zodat wij in deze doelstelling slagen.

De SKOV streeft elk schooljaar naar:

  • Actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van de leerling door ouders/verzorgers en de school
  • Opbrengstgericht werken en bijbehorende resultaten boven het landelijk gemiddelde
  • Leerlingen die met plezier naar school gaan
  • Het volop ontplooien van talenten bij de leerlingen
  • Leren via eigentijdse middelen in een uitdagende en stimulerende omgeving
  • Voldoende aandacht en begeleiding van de individuele leerling
  • Goede inspectiebeoordelingen

Gezamenlijk zijn deze doelstellingen voor de SKOV de graadmeter voor het bieden van onderwijs van hoge kwaliteit.