Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een grote rol bij de SKOV en er zijn veel ouders bij onze scholen betrokken. Ouders ondersteunen veel activiteiten op onze scholen, zijn lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Ook zijn de meeste leden van het bestuur ouder van een leerling of oud-leerling.

In de schoolgids en/of in de nieuwsbrieven wordt regelmatig om hulp van ouders gevraagd. Het komt de school en dus uw kind ten goede. Bovendien ervaren de ouders de hulp die ze bieden als nuttig, is het helpen in de school altijd gezellig en zorgt het voor een nauwer contact tussen ouders en school.

Binnen ons onderwijs worden de ouders van onze leerlingen gezien als partner en deskundige wat betreft hun kind. Samen met de ouders werken wij aan de ontwikkeling van het kind vanuit wederzijds respect.