Onze belofte

De kinderen van nu voorbereiden op de toekomst van morgen. Dat is in een paar woorden het doel van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Uitgangspunt is dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en openstaan om dingen te leren. Belangrijk daarbij is dat de individuele talenten van de leerling benut worden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een actief, sociaal en talentvol jongvolwassene.

Onderwijs in ontwikkeling

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. De SKOV wil dat via de scholen en organisatie stimuleren en in praktijk brengen. De vaardigheden en mogelijkheden van nu worden volledig benut in het onderwijs, waardoor ICT en Wetenschap & Techniek al vanaf jonge leeftijd op speelse wijze onderdeel uitmaken van het lesprogramma. Naast het samen leren wordt ook zelfstandig en probleemoplossend werken door alle leerjaren bijgebracht. Een brede ontwikkeling met ook plaats voor muziek, kunst & cultuur is het streven.

Een lerende organisatie

Belangrijk voor de SKOV is dat niet alleen onze leerlingen leren. Ook ons onderwijzend personeel leert elke dag. Van en met elkaar. Maar ook van leerlingen zelf. Ervaringen worden onderling uitgewisseld en succesverhalen worden gedeeld. Alles om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en verbeteren. Daarbij worden onze leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel begeleid en gecoacht in hun ontwikkeling. Zodat zij het beste uit zichzelf en hun leerlingen kunnen blijven halen.

Ontwikkeling van 0 tot 18 jaar

Het SKOV streeft in haar onderwijs de leerling van 0 tot 18 jaar te ontwikkelen tot een actief, sociaal en talentvol lid van de maatschappij. De onderlinge overdracht per leerjaar, maar ook tussen basis- en voortgezet onderwijs is daardoor erg belangrijk. De zorg voor een leerling houdt niet op na het afsluiten van een periode, maar samen zorgen wij voor de continue ontwikkeling van de leerling. Daarbij mag ook naschools niet vergeten worden. Ontwikkeling en begeleiding reikt verder dan schooluren. Samenwerking om ook na school voor een breed aanbod aan mogelijkheden te bieden is voor de SKOV erg belangrijk.