De Geschiedenis van de St. Jozefschool

De R.K. Basisschool St. Jozef werd geopend op 2 februari 1914. Directe aanleiding tot de oprichting was het feit dat de toenmalige openbare school in de nacht van 18 op 19 februari 1912 door brand werd verwoest. Gezien de katholieke geloofsovertuiging bij het overgrote deel van de Volendammers, drong het plaatselijke kerkbestuur aan op de bouw van een katholieke jongensschool.

Sinds 1893 genoten de meeste Volendammer meisjes onderwijs bij de zusters Dominicanessen. Zij waren gehuisvest in de Mariaschool, de eerste katholieke school van Volendam. Voor de weinige niet-katholieken werd op de plaats van de afgebrande school een nieuwe openbare school gebouwd. In 1924 kreeg ook deze school een katholiek stempel en kreeg eveneens de naam St. Jozef op de gevel. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden er in het dorp meerdere scholen gebouwd. Deze scholen waren vanaf 1954 gemengd, terwijl dit met de beide Jozefscholen en de Mariaschool pas gebeurde in het schooljaar 1972/1973.

Op 27 juli 1891 werd aan de Kloosterbuurt 5 te Volendam een 'bewaarschool' geopend door de zusters Dominicanessen. De school kreeg St. Imelda als naam. Het was de eerste kleuterschool op Volendam en telde 225 jongens en meisjes. Vanuit deze school zijn de meeste latere kleuterscholen ontstaan. In 1980 is de St. Imelda-kleuterschool uit de Kloosterbuurt vertrokken en heeft zich gevestigd in een noodgebouw aan de Edammerweg. Twee jaar na de opening liep de school tijdens de watersnood van 1916 veel schade op.

Na een eerdere verbouwing in 1970 werd onze school in het schooljaar 1986/1987 nogmaals grondig verbouwd. De school werd met enkele lokalen uitgebreid, zodat het noodgebouw aan de Edammerweg kon worden opgeheven en de kleutergroepen konden worden geplaatst in het gebouw dat vanaf dat moment met recht R.K. Basisschool St. Jozef mag heten.

In 2015 was er sprake van sluiting van onze school. Door de landelijke leerlingenkrimp, waarmee we ook in Volendam te maken hebben, concludeerde het bestuur dat er een school minder nodig was. Dat dit de Jozefschool moest zijn, werd door de toenmalige directeur Kees Tuip, het volledige team en de zeer betrokken MR bevochten. En met succes! De school mocht blijven bestaan en kreeg toestemming voor een grondige renovatie.

In de zomervakantie van schooljaar 2015-2016 is de benedenverdieping van onze school helemaal opgeknapt.  Het schilderwerk, het tegelwerk en de vloeren van alle lokalen en toiletten hebben een grondige metamorfose ondergaan. De school is door deze ingreep weer fris en schoon en veel ruimer. De bovenverdieping van de school is in de zomervakantie van schooljaar 2016-2017 gedaan. In die zomervakantie is ook het leerling meubilair vervangen. Tevens werd het schoolplein volledig gemoderniseerd en voorzien van speeltoestellen, skelters en voetbaldoelen.

Helaas heeft de toenmalige directeur niet lang mogen genieten van deze overwinning en verbouwing. Op de laatste schooldag van schooljaar 2017-2018 kreeg Kees een hartstilstand. Reanimatie en behandeling in het ziekenhuis mochten niet baten. Kees is in augustus 2018 overleden.

Hoe het team en de betrokken ouders de school ondanks dit grote verlies hebben door laten draaien, zegt veel over de saamhorigheid binnen de school. Waar de katholieke identiteit soms alleen nog zichtbaar lijkt in de vorm van tradities, is deze duidelijk aanwezig in de normen en waarden, de sociale omgang en verdraagzaamheid. Een identiteit om trots op te zijn.