Home / Onze school / De Ouderraad en Medezeggenschapsraad

De Ouderraad en Medezeggenschapsraad


Ondersteunende werkzaamheden van ouders
Veel ouders zijn op de een of andere wijze betrokken bij de school van hun kinderen. Ouders verrichten allerlei ondersteunende werkzaamheden die het onderwijs ten goede komen. Hierbij valt te denken aan: leeshulp, hulp bij de computerlessen, assistentie bij creatieve vakken, begeleiding van excursies/schoolreisjes het organiseren van feesten, het schoonhouden van pleinen en school, het overblijven, de redactie van de schoolkrant, etc.
Ook nemen ouders zitting in de ouderraad of medezeggenschapsraad van de school. In deze raden kunt u echt meepraten of meebeslissen over de school. U krijgt dan de kans invloed uit te oefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Tijdens de ondersteunende activiteiten zijn de hulpouders W.A.-verzekerd door het schoolbestuur.Leden van de ouderraad zijn:


Arjen Staubach                 tel. 0622163969
Jenny Smit                       tel. 0612501222 (voorzitter)
Willy Schokker                 tel. 0645140445
Marja Veerman                tel. 0610799851 (voorzitter)
Alida Smit                        tel: 0642611964
Robin Hoencamp            tel: 0624955168
Tanja Dijkstra-Leupen     tel: 0621913969
Krista Bond                     tel: 0655588119
Jacqueline Veerman       tel: 0638540555

Voorzitterschap van de ouderraad is een duofunctie


Leden van de medezeggenschapsraad zijn:

namens de ouders:
Tom Veerman (voorzitter)
Laurens Leek
Dianne de Lange
Miranda Schilder

namens het personeel:
Quirinus  Schilder
Diane Tol-Bont
Debbie van Pooij- Bos
Jan Stuijt

De leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee jaar. Na twee jaar treden alle leden af en wordt een nieuwe verkiezing uitgeschreven. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.