Home / Meer info / AVG privacy wetgeving

AVG privacy wetgeving


In 2018 is de nieuw AVG privacy wetgeving ingetreden. Dit houdt in dat wij voor elke leerling toestemming moeten vragen aan ouders voor het gebruik en delen van gegevens en beeldmateriaal. 
Bij inschrijving ontvangen ouders het verzoek per onderdeel toestemming te geven via Parnassys of Parro. Doen ouders dit niet of geven zij aan geen toestemming te geven, dan worden er geen herkenbare beelden gedeeld. Zie voor meer informatie: http://www.sintjozef-school.nl/uploads/files/Info_ouders_toestemming_beeldmateriaal.pdf