Home / Meer info / Adressen & Telefoonnummers

Adressen & Telefoonnummers


Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
Postbus 58
1130 AS Volendam

Contactpersoon: mw. W. Tjalsma
telefoon: 0299-399290

Dagelijks bestuur SKOV:

mw. M. Runderkamp
telefoon: 0299-399299


Inspectie van het basisonderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

SBD Zaanstreek-Waterland
Purmercenter
Wielingenstraat 115
Postbus 811
1440 AV Purmerend
tel. 0299-783400

GGD Waterland
afdeling jeugdgezondheidszorg
Waterlandlaan 65
1441 RS Purmerend
tel. 0299-421061

Stichting Kinderopvang
Postbus 84
1130 AB Volendam
tel. 0299-363328

Opvoedingssteunpunt Edam-Volendam
A.P. Schotelstraat 3b
1132 VR Volendam
tel. 0299-365381

Vertrouwenspersoon basisonderwijs:
mevr. M.A.A. Ouwejan-van Rooy
Moerasvaren 29
1441 SN Purmerend
tel, 0299-432625

Vertrouwenspersonen basisonderwijs:
dhr. Johan Bond
Directeur basisschool 't Kofschip
0299-320147

Mevrouw Loes van der Wielen
basisschool De Springplank
0299-363029