Home / Meer info / Aanvraag extra verlof

Aanvraag extra verlof


Kinderen tussen de 5 en  16 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Ouders zijn verantwoordelijk en dienen zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties en (rooster) vrije dagen. 
Als ouders buiten deze vakanties en vrije dagen om verlof willen, dan is dit mogelijk, mits men zich houdt aan de afspraken binnen de wet (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen) 

Wilt u extra verlof aanvragen, dan kan dat met gebruik van het fomulier Verzoek extra verlof. Deze is hier te downloaden:  http://www.sintjozef-school.nl/uploads/files/Verzoek_extra_verlof_leeg_form.pdf